Annie Δημητρίου – Συνέντευξη

Annie Δημητρίου
διευθύντρια
τού Ινστιτούτου Νεοελληνικών
Σπουδών Παρισιού

Annie Δημητρίου, 7 Μαϊου 2013.  Photo © GB

Annie Δημητρίου, 7 Μαϊου 2013. Photo © GB

Το 1974 ιδρύθηκε, με ιδιωτική πρωτοβουλία, το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Παρισιού για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στους Γάλλους, στους Γάλλους ελληνικής καταγωγής και στα ελληνόπουλα γεννημένα στη Γαλλία.
Σκοπός της ίδρυσης του Ινστιτούτου ήταν εκείνη την εποχή η κάλυψη ενός κενού : η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών ως ξένη γλώσσα. Ο πρώτος στόχος του ήταν μία σωστή και προσαρμοσμένη μέθοδο που να απευθύνεται σ’ένα γαλλόφωνο κοινό.
Τα βιβλία του δίνουν τη δυνατότητα στον φοιτητή να μπορεί, μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, να συνεννοείται με απλά βασικά ελληνικά.
Η σειρά τεσσάρων βιβλίων Apprendre le grec moderne που εκδίδει το Ινστιτούτο αποτελείται από 25 μαθήματα. Το κάθε μάθημα περιλαμβάνει έναν διάλογο, ερωτήσεις πάνω στον διάλογο, απλή γραμματική εξηγημένη στα γαλλικά και άφθονες ασκήσεις γραμματικής. ΄Ενα CD συνοδεύει το κάθε βιβλίο για την ακουστική εξάσκηση. Το πρώτο από τα τέσσερα βιβλία κυκλοφορεί σε διάφορα βιβλιοπωλεία σ’όλη τη Γαλλία όπως : fnac,Gibert Joseph, Attica.
Η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται σε δύο κύκλους σπουδών και ο κάθε κύκλος αποτελείται από τρία επίπεδα. Η διάρκεια κάθε επιπέδου είναι ενός έτους.
Μια παιδαγωγική παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών πραγματοποιείται με συνεχή διαγωνίσματα, στο τέλος κάθε τρίμηνου, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εξέλιξη των σπουδών.
Οι σπουδές των Νέων Ελληνικών στο Ινστιτούτο, επικυρώνονται με δύο πιστοποιητικά. Το πιστοποιητικό τέλους του πρώτου κύκλου σπουδών και το πιστοποιητικό τέλους του δεύτερου κύκλου. Οι εξετάσεις γίνονται κάθε χρόνο τον Ιούνιο και είναι γραπτές και προφορικές
΄Ενα άλλο βασικό προνόμιο του Ινστιτούτου είναι το διδακτικό προσωπικό του. Οι καθηγητές μας είναι δίγλωσσοι και κάτοχοι διπλωμάτων πανεπιστημίου και ειδικευμένοι στην διδασκαλία Νέων Ελληνικών ως ξένη γλώσσα. Ο ρόλος τους είναι να διευθύνουν το διάλογο και να αναπτύσσουν την αυθόρμητη συζήτηση δημιουργώντας συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας με τη βοήθεια των παιχνιδιών ρόλων.
Το 1986, το Ινστιτούτο αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας ως ιδιωτική σχολή μέσης εκπαίδευσης για την ελληνική γλώσσα κι επομένως μπορεί να προετοιμάσει μαθητές για το baccalauréat.
Οι μαθητές λυκείου έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της σχολικής τους χρονιάς να επιλέξουν και να μελετήσουν τα ελληνικά ως πρώτη, δεύτερη, τρίτη ή προαιρετική γλώσσα. Μια ειδική προετοιμασία εξασφαλίζεται από το Ινστιτούτο.
Μια άλλη σημαντική δραστηριότητα του είναι τα μαθήματα Νέων Ελληνικών σε εταιρείες. Από το 1974, το Ινστιτούτο εξασφαλίζει σεμινάρια εκπαίδευσης, εντατικά ή μη εντατικά.
Κάθε μήνα το δελτίο Les Nouvelles ενημερώνει τους φοιτητές όπως και όλη την παροικία για κοινωνικά, πολιτιστικά θέματα και κάθε είδους ελληνική εκδήλωση που γίνεται στο Παρίσι.
Η ιστοσελίδα : www.ienh.org περιγράφει αναλυτικά όλες τις δραστηριότητές μας.

***

Η Annie Δημητρίου γεννήθηκε στο Παρίσι από έλληνες γονείς.
Έκανε τις πρώτες πανεπιστημιακές σπουδές της (lettres modernes) στο Πανεπιστήμιο Παρίσι 8 και κατόπιν σπούδασε Νέα Ελληνικά στο Εθνικό Ινστιτούτο Ανατολικών Γλωσσών και πολιτισμών (INALCO).
Εργάστηκε καθηγήτρια Νέων Ελληνικών ως ξένη γλώσσα. Από το 2010 διευθύνει το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών Παρισιού.
Το 1996 έχει εκδόσει την τετράτομη μέθοδο διδασκαλίας εκμάθησης Νέων Ελληνικών για γαλλόφωνους : Apprendre le grec moderne.
Εκδίδει επίσης ακούραστα και με μεράκι ένα πολύ καλοφτιαγμένο μηνιαίο δισέλιδο ενημερωτικό δελτίο Les Nouvelles, το οποίο φτιάχνει η ίδια.

***

— Στην παρουσίαση του Ινστιτούτου επιμένετε στη έκφραση « τα Νέα Ελληνικά ως ξένη γλώσσα ». Αυτό μπορείτε να το αναπτύξετε; Είναι μια μέθοδος διδασκαλίας που απευθύνεται σε ενήλικες των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι τα ελληνικά; Αυτή η διαδασκαλία πως επιτυγχάνεται στην πράξη;

— Τα νέα ελληνικά ως ξένη γλώσσα διδάσκονται όπως τα αγγλικά, τα γερμανικά. Είναι ξένη γλώσσα για τους μαθητές.
Η μέθοδός μας βασίζεται στην ενεργή παρουσία των καθηγητών, οι οποίοι είναι δίγλωσσοι και κάτοχοι διπλωμάτων πανεπιστημίου. Ο ρόλος τους είναι να διευθύνουν το διάλογο και να αναπτύσσουν την αυθόρμητη συζήτηση δημιουργώντας συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας με τη βοήθεια των παιχνιδιών ρόλων.
Η αξιολόγηση του επιπέδου των ελληνικών γίνεται στην αρχή για να επιτρέψει στον μαθητή να παρακολουθήσει το μάθημα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις γνώσεις του αν δεν είναι βέβαια αρχάριος.
Μια παιδαγωγική παρακολούθηση της προόδου των μαθητών πραγματοποιείται με ένα διαγώνισμα κάθε τρίμηνο.

— Διδάσκονται σήμερα τα Νέα Ελληνικά στα γαλλικά σχολεία;

— Εδώ και χρόνια τα νέα ελληνικά διδάσκονται μόνο στο λύκειο Victor Duruy στο Παρίσι.

— Τι προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη διδασκαλία των γλωσσών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

—  Δεν ξέρω. Δεν νομίζω να προβλέπει πολλά πράγματα.

— Τα πιστοποιητικά που αποκτούν οι μαθητές σας έχουν την ισχύ των αντίστοιχων, του  γαλλικού certificat και του αγγλικού lower ;

—  Οι σπουδές των ελληνικών επικυρώνονται με δύο πιστοποιητικά, το πιστοποιητικό τέλους του πρώτου κύκλου σπουδών και το πιστοποιητικό τέλους του δεύτερου κύκλου σπουδών και αποτελούνται από εξετάσεις γραπτές και προφορικές. Όσο για το επίπεδο, εφόσον το Ιστιτούτο Νεο ελληνικών σπουδών είναι ιδιωτική σχολή, δεν ισοδυναμεί με τα πιστοποιητικά lower  και το γαλλικό certificat. Η Πρεσβεια οργανώνει εξετάσεις…

— Γι’ αυτό το έργο σας έχετε κάποια οικονομική στήριξη και ενθάρρυνση από το ελληνικό κράτος;

—  To ελληνικό κράτος δεν έχει κάνει ποτέ καμιά οικονομική ενίσχυση για τις ιδιωτικές σχολές.

— Ανάμεσα στους μαθητές σας υπάρχουν μήπως ελληνόπουλα γεννημένα εδώ, των οποίων οι γονείς θεωρούν πως τα εβδομαδιαία τρίωρα μαθήματα που οργανώνει το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας δεν αρκούν;

—  Έχουμε λίγα ελληνόπουλα που παρακολουθούν τα μαθήματά μας  (προετοιμασία του baccalauréat) γιατί το πρόγραμμα μας απευθύνεται κυρίως στους ενηλίκες…

— Τι ακριβώς είναι τα μαθήματα σε εταιρείες;

—  Tα μαθήματα σε εταιρείες είναι σεμινάρια εντατικά (δύο ώρες κάθε μέρα) ή μη εντατικά (2 ώρες την εβδομάδα). Είναι κυρίως ιδιαίτερα μαθήματα.

— Πέρα από το καλοφτιαγμένο μηνιαίο δελτίο Les Nouvelles οργανώνετε μήπως κάποιες άλλες εκδηλώσεις για να πρωθήσετε την ελληνική τέχνη και παράδοση προς το παριζιάνικο κοινό έτσι που να προκαλέσετε το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για την εκμάθηση των Νέων Ελληνικών;

—   Παλιά οργανώναμε, γι’αυτό το σκοπό χορευτικές βραδιές… Προς το παρόν, μόνο το δελτίο Les Nouvelles και τώρα επιχειρούμε ένα νέο ξεκίνημα με μια συναυλία με έλληνες μουσικούς και τραγουδιστές που διοργανώσαμε στις 20 Ιουνίου 2013.

Συναυλία ελληνικής μουσικής

Συναυλία ελληνικής μουσικής

Ce contenu a été publié dans Έλληνες στο Παρίσι, Συνεντεύξεις, avec comme mot(s)-clé(s) , . Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.